แอปพลิเคชั่นบำเพ็ญ

Undefined

ครั้งแรกของไทย ใช้แอป “บำเพ็ญ” ควบคุมโคมลอย

   22 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เปิดตัวแอปพลิเคชั่นบำเพ็ญ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการโคมลอย ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ตั้งเป้าให้หน่วยงานทุกฝ่าย โดยเฉ

จิสด้าล้ำไปอีก! เปิดตัว “บำเพ็ญ” แอปพลิเคชั่นควบคุมการปล่อยบั้งไฟ

    13 พฤษภาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เปิดตัว "ระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ" หรือแอปพลิเคชั่น "บำเพ็ญ" ณ บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดย