• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA Portal

GISTDA Portal

ไทย

กิจกรรมการแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (DGAB2018)

   กิจกรรมการแข่งขัน DGAB2018 ดำเนินการมาถึงช่วงของการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (ระบบ GISTDA Portal)  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. จนถึง 3 มิ.ย.

Subscribe to RSS - GISTDA Portal