• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA Innovation Day 2018

GISTDA Innovation Day 2018

ไทย

จิสด้าจัดเต็ม...แสดงผลงานนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ เน้นสร้างคุณค่าเชิงสังคมและเศรษฐกิจกับประเทศ

31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.

Subscribe to RSS - GISTDA Innovation Day 2018