• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถานีรับส่งสัญญาณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ ดาวเทียมขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท โดยความร่วมมือระหว่าง Swedish Space Coperation (SSC)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาทโดยความร่วมมือระหว่าง Swedish Space Coperation (SSC)กับ สทอภ. (GISTDA) ซึ่งเป็นสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
หรือ Space Krenovation Park (GISTDA)ความร่วมมือด้านธุรกิจอวกาศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผลักดันให้ไทยเข้าสู่ Global value chain ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://goo.gl/2n7YTY

 

Subscribe to RSS - สถานีรับส่งสัญญาณ