• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม จำนวน 8 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม จำนวน 8 ห้อง งบประมาณ 256,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
19/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาจัดทำสื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำสื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ 300,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จัดซื้อโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศยานไร้คนขับที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
01/06/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบดาวเทียมและจัดการศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64067041676 ระหว่างวันที่ 9 - 17 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบดาวเทียมและจัดการศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) งบประมาณ 2,129,300.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564

ประเภทของประกาศ

จ้างที่ปรึกษาโครงการการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ดูข้อมูลประกาศในระบบ e-GP : เลขที่โครงการ : 64057427276 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.) ** หมายเหตุ : ผู้สนใจจะต้องติดต่อขอรับ-ยื่นเอกสารที่หน่วยงานในวัน และเวลาที่กำหนดเท่านั้น และในกรณีที่ผู้สนใจไม่ได้มีรายชื่อขอรับเอกสารที่หน่วยงานผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์ยืนข้อเสนอในครั้งนี้ **

จ้างที่ปรึกษาโครงการการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2564 งบประมาณ 500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ปีงบประมาณ:
2564

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS) เพื่อทดแทนเครื่องสำรองกระไฟฟ้าที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
24/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาพัฒนาระบบ MMGS System Administration and Management ภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนาระบบ MMGS System Administration and Management ภายใต้โครงการ THEOS-2 งบประมาณ 430,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศร่างวันที่

พุธ, 19 พฤษภาคม 2021

จ้างเหมางานรวมระบบ MMGS System Integration ภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมางานรวมระบบ MMGS System Integration ภายใต้โครงการ THEOS-2 งบประมาณ 420,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
19/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ซื้ออุปกรณ์ประชุมออนไลน์ สำหรับห้องประชุมย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์ประชุมออนไลน์ สำหรับห้องประชุมย่อย งบประมาณ 406,065.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จัดซื้อชุดอากาศสายตรวจคลื่นความถี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
03/05/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง