• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผู้มีสิทธิ์

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ Attitude Orbit Control System สำหรับเชื่อมต่อ Simulator ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64017470569 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2564 - 16 มี.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/04/2021

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด (รับซองระหว่างวันที่ 22 - 31 ส.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด งบประมาณ 1,975,220.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
12/09/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM-200) รับซองตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
18/09/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ Co Innovating Space (CIS) รับซองตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/09/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. ปี 2561 ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (บางเขน) (รับซองระหว่างวันที่ 22 - 31 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. ปี 2561 ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (บางเขน) งบประมาณ 1,617,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
06/09/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกำจัดผักตบชวาแบบยั่งยืนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (รับซองระหว่างวันที่ 21 - 30 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกำจัดผักตบชวาแบบยั่งยืนของจังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 850,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/09/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. ประจำปี 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6, 7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (รับซองระหว่างวันที่ 21 - 30 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. ประจำปี 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6, 7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณแบบมือถือ (Handheld Spectrum) รับซองตั้งแต่วันที่ 21 -30 สิงหาคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/09/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างทำนิทรรศการ Future City พร้อมติดตั้ง รับซองตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ส.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบ Platform จัดการข้อมูลและแสดงผล รับซองตั้งแต่วันที่ 3 -15 สิงหาคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/09/2017

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้มีสิทธิ์