• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผู้ชนะ

จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
13/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน งบประมาณ 730,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/06/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างดำเนินโครงการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดำเนินโครงการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) งบประมาณ 267,500 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
16/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาจัดทำรายงานวิชาการด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำรายงานวิชาการด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/06/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 103,939.80 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศร่างวันที่

ศุกร์, 9 กรกฎาคม 2021

จ้างเหมาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล PM2.5 ระดับพื้นที่ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์พื้นที่นำร่องจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล PM2.5 ระดับพื้นที่ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์พื้นที่นำร่องจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำปาง งบประมาณ 250,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาบุคคลช่วยงานวางแผนงานบิน UAV งานสำรวจ งานประมวลผลภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ตำแหน่งผู้ควบคุมการบินสำรวจฯ และปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคคลช่วยงานวางแผนงานบิน UAV งานสำรวจ งานประมวลผลภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ตำแหน่งผู้ควบคุมการบินสำรวจฯ และปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) งบประมาณ 140,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เฟสแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เฟสแรก) งบประมาณ 499,690 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ 840,666.90
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/06/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ซื้อครุภัณฑ์เพิ่มพื้นที่ให้แก่ระบบคลังจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ CEPH-HQ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์เพิ่มพื้นที่ให้แก่ระบบคลังจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ CEPH-HQ งบประมาณ 454,750 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
02/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ