การยิงจรวดส่งดาวเทียมของจีน

Undefined

แจ้งการยิงจรวดส่งดาวเทียมของจีน!!!

***ล่าสุด...พบชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นผลมาจากการยิงจรวดเพื่อปล่อยดาวเทียม ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ได้แจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตกลงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตพื้นที่บ้านท่งเสิด เมืองปากส่อง แขวงจำปาสัก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ (23 พฤษภาคม 2562) ส่วนในประเทศไทยบริเวณอำเภอ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง และยังไม่มีรายงานใดๆ ในพื้นที่ประเทศไทยครับ*** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...