• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมในองค์กร

AIP Online Part2 ลุยต่อการแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP

5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 – 15:00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP ประสาน ฝบว. และ ฝทส./สอร.(3S) ขอหารือผ่านระบบ Google Meet เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP ร่วมถึงการพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ EEC และน่าน ภายใต้โครงการ THEOS2 โดยมีเจ้าหน้าที่ ฝบว.

AIP Online ลุยสานต่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP

3 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:30 – 11:30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP ประสาน สอร. 3C ขอหารือผ่านระบบ Google Meet
เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP ร่วมถึงการพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ EEC และน่าน ภายใต้โครงการ THEOS2 สอร. 3C

AIP นำทีม ลงพื้นที่ SKP ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจ ให้กับ สพอ. และ กภด.

AIP ลงพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP

คนจิสด้าต้องรู้ ep5 ในตอน "มองฝุ่นพิษผ่านดาวเทียม"

คนจิสด้าต้องรู้ ep5 ในตอน "มองฝุ่นพิษผ่านดาวเทียม" พบกับเรื่องราวของดาวเทียมที่มองเห็นฝุ่นได้จากอวกาศ

GISTDA จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  สำนักบริหารกลางเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2564 

เพื่อให้บุคลากรของ GISTDA ได้มีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงออกซึ่งมุทิตาจิต ความกตัญญู และ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากผู้บริหาร

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ep 4 ในตอน "คนหลังม่าน"
พบกับเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Leadership & Management Skills

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ได้จัดฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)
ให้แก่ บุคลากร สทอภ. โดยการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร