• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมในองค์กร

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ สทอภ.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายปกรณ์   อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Performance Communication

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ได้จัดฝึกอบรม
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Communication) ให้แก่ บุคลากร สทอภ. ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2564 

แลกเปลี่ยนมุมมองการใช้งาน clubhouse ให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 จิสด้า ได้จัดกิจกรรม "การแลกเปลี่ยนมุมมองการใช้งาน clubhouse ให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร" 

เปิดโอกาสเจ้าหน้าที่จิสด้า สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งที่ ห้องประชุม visionization ชั้น 6 และผ่านระบบ google meet 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

สำนักบริหารกลาง โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมให้ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักบริหารกลาง โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมให้ความรู้ โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

กับหัวข้อเรื่อง  Body shamming คืออะไร??? เปลี่ยนคำหยาบคายให้เป็นคำทักทายปกติกัน "

ซ้อมหนีไฟประจำปี

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน บุคลากร GISTDA เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 ณ บริเวณจุดรวมพลด้านหลังอาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการป้องกันและเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี  ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามก

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 GISTDA จัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

กับหัวข้อเรื่อง "ข้อมูลน้ำท่วมดูได้ตรงไหน"

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร