• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมภายในองค์กร

คน GISTDA ต้องรู้ Ep.09 ตอน เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งกับ PBM

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ จัด กิจกรรม คน GISTDA ต้องรู้ ครั้งที่ 9

ตอน เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งกับ PBM

* PBM คืออะไร ?

* ทำไมต้อง PBM ?

* ใครบ้างที่มีส่วนร่วม ?

* มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?

การอบรมดับเพลิง และการเอาตัวรอดขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ประจำปี 2564

สำนักบริหารกลาง โดย ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้จัดอบรมดับเพลิง และการเอาตัวรอดขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Google Meetวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากร สทอภ.

แลกเปลี่ยนมุมมองการใช้งาน clubhouse ให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 จิสด้า ได้จัดกิจกรรม "การแลกเปลี่ยนมุมมองการใช้งาน clubhouse ให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร" 

เปิดโอกาสเจ้าหน้าที่จิสด้า สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งที่ ห้องประชุม visionization ชั้น 6 และผ่านระบบ google meet 

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9  ขึ้นในหัวข้อ  “ทำไมต้อง...จิสด้า”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group เป็นการนำเสนอเรื่องราว แง่คิด มุมมองของคนจิสด้า ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแรงผลักดัน กำลังใจ ให้กับคนรุ่นเก่าที่เหนื่อล้ากับการทำงานอยู่ตอนนี้

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือกันอีกครั้ง..!!

เมื่อวันที่  19 พ.ค.63  ทุกภารกิจของ จิสด้า ร่วมกันพิจารณา (ร่าง)  Strategic Plan CG&CSR แยกตามภารกิจ โดยวันนี้เช่นเคย  ได้รับคำแนะนำจาก ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ที่ปรึกษา สทอภ.

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 7 "จากยุคทุ่นสำรวจกลางทะเล สู่ สถานีเรดาร์บนชายฝั่ง"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 7 ขึ้นในหัวข้อ คนจิสด้าต้องครู้ครั้งที่ 7 ตอน จากยุคทุ่นสำรวจกลางทะเล สู่ สถานีเรดาร์บนชายฝั่ง ผ่านการไลฟ์สด ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล  ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  และ น

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมภายในองค์กร