• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมภายในองค์กร

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 4/2562 หัวข้อ “ฟิตไปด้วยกัน กับภารกิจ "ปาบึก"”

        สืบเนื่องมาจากช่วงต้นเดือน มกราคม 2562 ประเทศไทยได้ประสบภัยกับพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยพายุได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ของไทยทำให้มีผลกระทบกับหลาย ๆ จังหวัด โดย จิสด้า เองก็ได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมรับมือพายุปาบึก มีทั้งประจ

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 2/2562 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง”

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จิสด้าได้จัดกิจกรรม “คุยกันฉันจิสด้า” ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ “วันเพ็ญเดือนสิบสอง” โดยได้ให้ความสำคัญกับช่วงเทศกาลและวัฒนธรรมของไทย ก็คือเทศกาลวันลอยกระทง เป็นการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ จิสด้า ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประดิษกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อ

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ให้กับบุคลากรจิสด้าได้รับรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมภายในองค์กร