• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เยี่ยมชม

เยี่ยมชม

ไทย

GISTDA เดินหน้าหารือ TRUE พร้อมจับมือทำงานร่วมกันภายใต้ GIS for agriculture

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายตติยะ ชื่นตระกูล และนางกานดาศรี  ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ  GISTDA และนางศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ นำทีมเข้าเยี่ยมชม True Digital Group ณ True Digital Park พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตเพื่อการพัฒนาในภาคการเกษตรรว

รมว.อว. ลงพื้นที่ GISTDA ศรีราชา เยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานกิจการอวกาศของประเทศ

    เมื่อ 19 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง อว.

เอกอัครราชทูตรัสเซีย และคณะเข้าเยี่ยมชมภารกิจของจิสด้าในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย H.E. Mr.

Subscribe to RSS - เยี่ยมชม