• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดูงาน

ดูงาน

ไทย

คณะกรรมาธิการกิจการศาล เยี่ยมชม GISTDA

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นำโดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมผู้บริหาร คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร  เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม GISTDA - อว. ติดตามความก้าวหน้าโครงการดาวเทียมและศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศ เผยนำดาวเทียมมาใช้บริหารจัดการน้ำ ยันไม่ทิ้งเกษตรกร ด้าน “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.อว. ชี้ดาวเทียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐบาลเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.

บริษัท LG ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท LG ประเทศไทย  เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย ผอ.สปท./หน.กภด. (นายบุญชุบ บุ้งทอง) ให้การต้อนรับ และนำคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน เข้าดูงานในส่วนของ

เอกอัคราชฑูต เปรู เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. เอกอัคราชฑูต เปรู  เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย ผอ.สปท./หน.กภด.

GISTDA และคณะจากบริษัท AIS ประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผลักดันนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 จิสด้าหารือกับคณะจากบริษัท AIS ภาคตะวันออกเรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุพิกัดเชิงตำแหน่งความแม่นยำสูงรองรับการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G เพื่อเป็น Use case ที่จะสามารถใช้งานได้จริงในการต่อยอดในพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC ตอบสนองนโยบายภาครั

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เข้าหารือและ เข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) นำโดย ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธาน กตป. เป็นหัวหน้า เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียม โดยมี นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เฉพาะกิจ คณะที่ 2 เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอากาศยานและอวกาศของGISTDA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

คณะครูและนักเรียน จาก โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมชมกิจการจิสด้า

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะครูและนักเรียน จาก โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 121 นาย  เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด มหาชน เข้าเยี่ยมชมกิจการจิสด้า

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. บุคลากร จากท่าอากาศยาน ไทย จำกัด มหาชน จำนวน 49 คน  เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมภารกิจในการดำเนินงานในพื้นที่ EEC ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เข้าเยี่ยมการเผยแพร่ข

หน้า

Subscribe to RSS - ดูงาน