• ภาษาไทย
  • English

ดูงาน

ดูงาน

ไทย

คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาค RS GIS จาก สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาค RS GIS จาก สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

. คณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเซาอีสบางกอก เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเซาอีสบางกอก จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

GISTDA ร่วมกับ AsiaTechnologyindustry Ati (ATI) เปิดบ้านต้อนรับคณะ นักลงทุน และนักธุรกิจจาก Tokai Clarion Co.,Ltd. Abe Nikko Kogyo Co.,Ltd. และ Union Tech Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตนวัตกรรมอวกาศ

          GISTDA ร่วมกับ AsiaTechnologyindustry Ati (ATI) เปิดบ้านต้อนรับคณะ นักลงทุน และนักธุรกิจจาก Tokai Clarion Co.,Ltd. Abe Nikko Kogyo Co.,Ltd. และ Union Tech Co.,Ltd.

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เยี่ยมชมกิจการจิสด้า

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

ESCAP & KOICA ได้นำผู้เข้าร่วมงาน 2019 KOICA-ESCAP FELLOWSHIP PROGRAMME เยี่ยมชมกิจการ สทอภ.

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ESCAP & KOICA ได้นำผู้เข้าร่วมงาน 2019 KOICA-ESCAP FELLOWSHIP PROGRAMME จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

กรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร จาก กรมทรัพยากรน้ำ  นำโดย นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าเยี่ยมชมดูงาน  ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ โดยมี นายตติยะ ชื่อนตระกูล ปฏิบัติการรองผู้อำนวยการ สทอภ.

สลน. เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

         เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 คณะบุคลากร จาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นำโดย นางวนา คงเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สทอภ.

คณะนักธุรกิจอินเดียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในเขต EEC

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจชาวอินเดียเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการบรรยาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สทอภ.

คณะดูงานจากกรมข่าวทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการจิสด้า

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะดูงานจากกรมข่าวทหารอากาศ จำนวน 25 นาย เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย ผอ.สปท./หน.กภด.

หน้า

Subscribe to RSS - ดูงาน