แล็บจิสด้า

Undefined

Nadcap มาตรฐานโลกรับรอง “แล็บจิสด้า”

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Nadcap ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานโลกให้การรับรองสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)?หรือ จิสด้า ซึ่งมีห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ "กาแลคซี่" GALAXI (GISTDA's Aerospace Laboratory of Exce