Integrated Solutions

Undefined

จิสด้า ผนึกกำลัง 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ !!!!

          เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาทิ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

GISTDA ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม GET IN! We're going to MARS

ประกาศย้ำเตือนอีกครั้ง!!! สำหรับท่านไหนที่ยังไม่ทราบข่าว

GISTDA ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม GET IN! We're going to MARS
ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. - 16.00 น.
ณ Big Co Working Space ถนนพระราม 9 กทม.

ร่วมกันสร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางสู่เป้าหมายที่จะผลักดัน Thailand Space Startup