• ภาษาไทย
  • English

image of the week

image of the week

ไทย

image of the week

เกาะยาวน้อย(บน) และเกาะยาวใหญ่(ล่าง) จังหวัดพังงา

อยู่ในทะเลอันดามัน ล้อมรอบด้วยเกาะเล็กๆ จำนวนมาก

main_8.jpg

*****

สามพันโบก

เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีและจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูที่น้ำแห่งขอด

 

Subscribe to RSS - image of the week