• ภาษาไทย
  • English

image of the week

image of the week

ไทย

image of the week

เขาขลุง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ
ล้อมรอบด้วยรูปแบบเชิงเรขาคณิต ของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและชุมชน

main_4.jpg

*****

ภูหอ จังหวัดเลย (Phu Ho) 

Subscribe to RSS - image of the week