• ภาษาไทย
  • English

โครงการพายโมเดล

จิสด้าจับมือกรมการข้าว ร่วมถอดบทเรียน โครงการพายโมเดล

          วันที่ 6-7 ก.ค 62 จิสด้า นำโดย นายปกรณ์ เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ, นายธนากร สงวนตระกูล (Academy), และ นายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมการถอดบทเรียน โครงการพายโมเดล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว นำโดย รองอธิบดีกรมการข้าว และผอ.

Subscribe to RSS - โครงการพายโมเดล