Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 16 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. โดยส่วนใหญ่ในวันนี้อยู่ระดับที่ “เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ” (สีส้ม) โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง ภาคตะวันตกและภาคใต้ที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพในบางจังหวัดส่วนบริเวณภาคเหนือบางพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลางถึงดี (เหลือง-เขียว-ฟ้า)  ประกอบกับช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนทำให้ฝุ่นละอองมีการสะสมเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ในด้านการติดตามสถานการณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) GISTDA และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมแบบรายชั่วโมง เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปบริหารจัดการต่อไป

Admin 16/1/2564 595 0
Share :