Head GISDTDA

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนิสิต SCGI Master Program รุ่นที่ 2

ถึงจะต้องห่างกันแต่การศึกษาไม่เคยห่างไกล
ในสถานการณ์โควิด-19 ที่จะต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่ นิสิต SCGI Master Program มากนัก ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้ มีนิสิต จำนวน 8 ท่าน ที่ประสบความสำเร็จ

ได้แก่

1. นางสาวนิตยา เก็ดแก้ว ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง กรมประมง
2. นาวาโทสุวัชรพงศ์ สุรแสนปรีดี กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กองทัพเรือ
3. นายอนุรักษ์ จักป้อ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4. นางสาวอาภากร วงศ์สิทธิ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
5. นางสาวโสภาพรรณ ชิณบุตร มหาวิทยาลัยมหิดล
6. MR. HONG LAY Provincial department of Land management
7. MR. LY MOT Royal University of Phnom Penh
8. MR. PHORN NAYELIN Royal University of Phnom Penh

ที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์กับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
โดยนิสิตสอบผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2564 การสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา GISTDA และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆ ร่วมเป็นกรรมการสอบ

โดยหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา เป็นหลักสูตรที่จะสามารถ นำไปต่อยอดพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 8 ท่านอีกครั้ง...!!

……………………………………………………….
หลักสูตร SCGI เป็นหลักสูตร double degree program ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญาบัตรถึง 2 ใบจาก 2 มหาวิทยาลัย โดยมีความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ประเทศจีน มหาวิทยาลัยบูรพา และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

TAG: scgi
Admin 2/6/2564 261 0
Share :