Head GISDTDA

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 6 / 2562 ในหัวข้อ“ เปิดประสบการณ์ ภารกิจอวกาศ “

     เนื่องจากช่วงนี้กระแสข่าวด้านอวกาศเป็นที่น่าสนใจและถูกจับตาเป็นอย่างมาก รวมถึงการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างเทคโนโลยีด้านการบินและนวัตกรรมต่างๆ ได้เข้ามามีร่วมในการพัฒนาประเทศ  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 จิสด้าได้จัดกิจกรรมคุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 6  / 2562  ในหัวข้อ“ เปิดประสบการณ์ ภารกิจอวกาศ “

     โดยมี ดร.สิทธิพร  ชาญนำสิน ตำแหน่ง นักวิจัย  เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานด้านอวกาศ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ในปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังมีโปรเจคที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และกว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านอุปสรรคและปัญหาอะไรมาบ้าง กิจกรรมนี้จึงเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การสื่อสารต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่จิสด้า ได้ทราบและเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองต่อไป

Admin 25/3/2019 0
Share :