Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน PM2.5 แรงขึ้น

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 11 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 13.00 น.

พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด #แม่ฮ่องสอน ที่มีพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ระดับ 250 #เชียงราย ที่ระดับ 183 #เชียงใหม่ ที่ระดับ 137 #น่าน ที่ระดับ 116  สังเกตุได้ว่ารุนแรงขึ้นกว่าเมื่อช่วง 10 โมงเช้าที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 11/3/2564 0
Share :