Head GISDTDA

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 5 / 2562 “เรื่องเล่าจาก...แม่อาย”

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 5  / 2562  “เรื่องเล่าจาก...แม่อาย”
          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จิสด้าได้จัดกิจกรรม “คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 5 /2562 ตอน เรื่องเล่าจาก...แม่อาย” โดยมีคุณมิ่งขวัญ  กันธา รก.หน.ฝมส. และทีมงาน เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ มี จนท.จิสด้าที่สนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน
ทั้งนี้ เรื่องเล่าจากแม่อาย เป็นอีก 1 ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานจิสด้า ที่ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในการสำรวจพื้นที่ และคำนวนคาร์บอนเครดิตของพื้นที่ป่าบริเวณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ทางจิสด้าได้นำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


Admin 6/6/2019 0
Share :