Head GISDTDA

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 9 / 2562 ในหัวข้อ“ มนุษย์เงินเดือนกับการเสียภาษี “

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 9 / 2562 ในหัวข้อ“ มนุษย์เงินเดือนกับการเสียภาษี “

          เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 จิสด้าได้จัดกิจกรรมคุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 9  /2562 ในหัวข้อ “มนุษย์เงินเดือนกับการเสียภาษี” ได้รับเกียรติจาก คุณรัตนา  กองพรหม หัวหน้างานเงินเดือน มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี การคำนวณภาษี การยื่นภาษี  และการลดหย่อนภาษี   รวมทั้งตอบข้อสักถามต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง facebook live ทำให้ได้ความรู้ และเทคนิคดี ๆ ในการนำไปปรับใช้ตอนยื่นภาษีได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

Admin 31/7/2019 0
Share :