Head GISDTDA

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือกันอีกครั้ง..!!

เมื่อวันที่  19 พ.ค.63  ทุกภารกิจของ จิสด้า ร่วมกันพิจารณา (ร่าง)  Strategic Plan CG&CSR แยกตามภารกิจ โดยวันนี้เช่นเคย  ได้รับคำแนะนำจาก ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณากันอีกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งวันนี้มีทั้งที่เข้าร่วม Workshop ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 และ ระบบ Meet แบบออนไลน์

Admin 20/5/1477 0
Share :