Head GISDTDA

ผสทอภ. เข้าร่วม e-meeting กับคณะ Customer Engineer (CE) ที่เข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กภายใต้โครงการ THEOS-2

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์  ผสทอภ. เข้าร่วม e-meeting กับคณะ Customer Engineer (CE) ที่เข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กภายใต้โครงการ THEOS-2 ณ บริษัท SSTL เมืองกิลด์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร เพื่อสอบถามถึงการปฏิบัติงาน ความเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมี นายลิขิต วรานนท์ Project Management เป็นผู้รายงานการปฏิบัติงานและสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาด ณ สหราชอาณาจักร

Admin 2/7/2020 0
Share :