Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 4 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. พบพื้นที่ภาคเหนือยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และบางพื้นที่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด #เชียงราย พบค่า AQI ค่อนข้างสูงอยู่ที่ระดับ 246 ส่วนค่า AQI ที่พบต่ำสุดในภาคเหนืออยู่ที่ 22 ในพื้นที่จังหวัด #กำแพงเพชร ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่ปกคลุมเกือบทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีค่าคุณภาพอากาศดีให้เห็นในจังหวัดหนองคายที่ค่า AQI ต่ำสุดที่ 6


อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 4/4/2021 0
Share :