Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

อากาศดีๆ ช่วงเที่ยงวันนี้

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบค่า AQI มากสุดเพียงที่ระดับ 28 เท่านั้นซึ่งยังคงอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี สาเหตุที่ช่วงนี้คุณภาพอากาศดีหลักๆมาจากพายุฝนฟ้าคะนองที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 12/5/2564 0
Share :