Head GISDTDA

ระบบขับเคลื่อน (propulsion system) ของดาวเทียม

หลังจากที่ทีมวิศวกรจะได้มีการฝึกฝนในเรื่องของชุดอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของดาวเทียมแล้ว ก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของระบบต่าง ๆ ด้วย
ระบบขับเคลื่อน (propulsion system) ของดาวเทียม เป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะมีหน้าที่หลักในการรักษาวงโคจรของดาวเทียม รวมไปถึงการหลบเลี่ยงการชนกับวัตถุอวกาศอื่น ๆ 
โดยการศึกษาเริ่มจาก

  1. การเรียนรู้หลักการทำงานของระบบขับเคลื่อน
  2. เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ ถังเชื้อเพลิง ท่อนำเชื้อเพลิง ท่อไอพ่น และ ระบบวาล์วควบคุม
  3. การเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนต่างๆ  ได้แก่ ระบบก๊าซเย็น, ระบบพ่นไอก๊าซอุ่น, ระบบเคมีจุดระเบิดเดี่ยว และ ระบบไฟฟ้า
  4. การออกแบบระบบเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมกับภารกิจของดาวเทียม 5) การลงมือปฏิบัติจริงในการ ผลิตท่อนำเชื้อเพลิง (propulsion pipe) ตั้งแต่กระบวนการตัดต่อท่อ , การเชื่อม โดยใช้ก๊าซเฉื่อย, การควบคุมคุณภาพ โดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์  และการทดสอบการรั่วไหลของระบบท่อ

ซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกฝน เรียนรู้ และได้ลงมือทดลองทำจริง ๆ รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขับเคลื่อน ทำให้ทีมวิศวกรของเราได้รับประโยชน์อย่างมาก และที่สำคัญคือการนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้แก่ทีมพัฒนาดาวเทียมของไทยในรุ่นต่อ ๆ ไป

ขอบคุณข้อมูลจาก
นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย
วิศวกรร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็ก THEOS-2 Small Satellite ณ ประเทศอังกฤษ

Admin 31/7/2021 1684 0
Share :