Head GISDTDA

GALAXI Lab

         ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ (GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation: GALAXI) เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการบินและอวกาศ ในการสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมร่วมกับภาคการศึกษา รวมถึง ให้บริการการทดสอบชิ้นส่วนวัสดุอากาศยาน สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาวัสดุและโครงสร้างของอากาศยาน ตั้งแต่ด้านการออกแบบ การผลิตและการทดสอบ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับเทคโนโลยีอากาศยานในประเทศไทย

Aerospace Testing Center
Specimen Preparation
Aerospace Technology and Training Center
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: GALAXI-lab@gistda.or.th
 
TAG: GALAXI Lab
Admin 9/8/2564 4975 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง