Head GISDTDA

อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร
Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI)

รูป อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI)

อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร จัดสร้างบนพื้นที่ 3,892 ตารางเมตร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (space krenovation park: SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ประกอบด้วยการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมรวมทั้งการบูรณาการทรัพยากรทั้ง บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

ภายในอาคารได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ดังเช่น

Auditorium

Auditorium ห้อง Auditorium หรือ ห้องประชุมใหญ่ มีการออกแบบในลักษณะ Slope คล้ายกับ Theatre สามารถจุคนได้มากกว่า 100 คน ใช้ประโยชน์ในการจัดประชุม หรือ สัมมนาหรือบรรยาย และด้วยการออกแบบที่มีเพดานห้องที่สูงโปร่ง ประกอบกับมีแสงสว่างจากภายนอกสาดแสงเข้ามา จึงทำให้บรรยากาศภายในห้องนี้ดูโปร่งโล่ง ไม่แออัด

poster-pr-skp-02.png

ห้องประชุม

ห้องประชุมขนาด 50 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆสำหรับห้องประชุมนี้ ถูกออกแบบอย่างเรียบง่าย ใช้โทนสีที่ดูสะอาดตาเพื่อสร้างบรรยากาศไม่ให้ดูเคร่งเครียดจากการประชุมมากจนเกินไป

poster-pr-skp-02_-_copy.png

ห้องปฏิบัติงานวิจัย

เพื่อให้นักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ใช้ปฏิบัติงานวิจัย ทางด้านภูมิสารสนเทศระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภายในห้องนี้มีการจัดวางโต๊ะทำงานอย่างเป็นระเบียบไม่แออัด สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเห็นบริเวณท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เขตอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ของภาคตะวันออกของประเทศได้อีกด้วย

poster-pr-skp-02_-_copy_2.png

ห้องสมุด

ห้องสมุด มีความสำคัญสำหรับการค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารจัดการให้เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่และนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาปฏิบัติงาน

poster-pr-skp-02_-_copy_3_-_copy.png

มุมพักผ่อน

ไว้สำหรับการนั่งพูดคุย หรือนั่งอ่านหนังสือในระหว่างพักทำกิจกรรมภายในอาคารฯ ที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ให้มีรูปลักษณ์ และสีสันที่สดใสชวนสะดุดตา

 

poster-pr-skp-02_-_copy_3.png

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ SCGI http://scgi.gistda.or.th

Download banner

Admin 24/2/2558 965 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง