Head GISDTDA

GISTDA ต้อนรับคณะปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหาร TASSHA

วันอาทิตยที่ 12 กันยายน 2564  ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารวิทยาสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA) พร้อมคณะ เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้

การที่เปิดบ้านในครั้งนี้ GISTDA ต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าทางด้านอารยธรรม โดยเฉพาะการเยี่ยมชมในส่วนของ Astrolab ซึ่งคณะปลัดกระทรวงให้ความสนใจในภารกิจส่วนนี้เป็นพิเศษ ในด้านการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาด้านกลศาสตร์วงโคจรในอวกาศที่เน้นการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อเพิ่มความแม่นยำสำหรับการคำนวณวงโคจรของวัตถุในอวกาศ ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ ดาวเทียม ดาวเทียมที่สิ้นสุดภารกิจ จรวดนำส่งดาวเทียม ขยะอวกาศ และอุกาบาต

Admin 12/9/2564 0
Share :