Head GISDTDA

ผู้บริหาร GISTDA ร่วมหารือ กระทรวงกลาโหม เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการ THEOS-2

เมื่อเช้านี้ เวลา 09.00 น. ผสทอภ. ให้เกียรตินำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ THEOS-2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุมกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) ศรีสมาน โดยมี พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เจ้ากรม ทสอ.กห. ร่วมต้อนรับคณะ GISTDA

TAG: THOES-2
Admin 15/9/2564 1538 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง