Head GISDTDA

GISTDA ร่วมหารือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศมาช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหาแนวทางในการนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับพร้อมพาคณะผู้บริหารเยี่ยมชมภารกิจในด้านต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้วยตนเอง

Admin 14/10/2564 0
Share :