Head GISDTDA

ภาพจำลองการถ่ายภาพด้วยดาวเทียม THEOS-2 ดวงหลัก (main satellite)

     นี่คือภาพจำลองการถ่ายภาพด้วยดาวเทียม THEOS-2 ดวงหลัก (main satellite) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบต่างๆ และอีกไม่นานเกินรอหน่วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ครับ

.

สำหรับดาวเทียม THEOS-2 ดวงเล็ก (small satellite) ที่ทีมวิศวกรดาวเทียมของไทยกว่า 20 คน ได้ร่วมออกแบบและพัฒนา ณ สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี 2562 นั้น มีแผนจะนำเข้ามาทำการประกอบและทดสอบที่ประเทศไทย โดย GISTDA จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการในประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่พฤษภาคมปีนี้ ณ ศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียมแห่งชาติ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA จ.ชลบุรี

.

ดาวเทียม THEOS-2 ทั้ง 2 ดวงมีกำหนดนำขึ้นสู่วงโคจรในช่วงต้นปี 2566 รอติดตามนะครับ

ทั้งนี้ ดาวเทียม THEOS-2 ทั้ง 2 ดวงเป็นของประเทศไทย และมีศูนย์กลางการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะสามารถบันทึกภาพได้ครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วโลก #GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #THEOS2 #ดาวเทียม #ประเทศไทย #วิศวกรดาวเทียมของไทย #mainsatellite

#smallsatellite #วงโคจร #อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ #SKP #ศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียมแห่งชาติ #AIT

Phapawich Mahamart 12/3/2022 5539 0
Share :

Related news