Head GISDTDA

เทวรูปโคโลสซูสแห่งเกาะโรดส์

มุมมองจากอวกาศ Image of the week around the world
“เทวรูปโคโลสซูสแห่งเกาะโรดส์” 
Serie 1 : 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ยุคโบราณ 6/7)
พิกัด 36.45162992588626 , 28.225594212731636
.
เทวรูปโคโลสซูส ประเทศกรีซ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของโลก ตั้งอยู่ในทะเลอีเจียนเป็นทะเลที่ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ระหว่างประเทศกรีซกับตุรกี ทางด้านตะวันออกของกรีก เป็นแหล่งอารยธรรมของโลกสมัยหนึ่ง
เทวรูปโคโลสซูส เป็นเทพเจ้าที่ชาวกรีกเคารพนับถือเป็นอย่างมากมาก ซึ่งชาวเกาะโรดส์มอบให้ปฏิมากรชื่อ ชาเรสแห่งลินดัส (Chares of Lindus) สร้างขึ้นเมื่อ 280 ปี ก่อนคริสต์กาล เทวรูปนี้หล่อด้วยทองสำริดในท่ายืนสูง 100 ฟุต มือขวาถือประทีปเทวรูปตั้งอยู่บนฐานทั้งสองข้างของปากอ่าว องค์เทวรูปยืนถ่างขาคร่อมปากอ่าวให้เรือลอดไปมาได้ เทวรูปโคโลสซูส หรือเทพเจ้าอพอลโป ประดิษฐานอยู่บนเกาะโรดส์ ประเทศกรีซ
.
 ลักษณะทางกายภาพ หมู่เกาะโรดส์ ประเทศกรีซ
เกาะโรดส์เป็นเกาะของประเทศกรีซ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีทางตะวันออกของทะเลอีเจียน โรดส์เป็นเกาะใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะโดดิคาเนส (Dodecanese) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ที่นิยม และมีชื่อเสียงมากทีสุดในยุโรป และเป็นเมืองที่ประกาศให้เป็นมรดกโลก เพราะเป็นเมืองโบราณ
ที่ผสมผสานความเป็นสากลและดั้งเดิมได้อย่างลงตัด มีแนวหาดทรายละเอียดยาวกว่าร้อยกิโลเมตร อากาศดี
มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมมากมาย รวมถึงเป็นที่ตั้งของเทวรูปเฮลิออส หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย


 ลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของเกาะโรดส์ นอกจากมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้ว ลักษณะของเกาะโรดส์เป็นรูปร่างเหมือนหัวหอก ยาว 79.7 กม. กว้าง 38 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 1,400 ตารางกิโลเมตร มีหินปูนเป็นรากฐานสำคัญ ภายในเกาะเป็นภูเขา มีผู้คนอาศัยเบาบางและปกคลุมไปด้วยป่าสน แม้ว่าชายฝั่งจะเป็นหิน แต่เกาะแห่งนี้มีพื้นที่เพาะปลูกที่เป็นผลไม้เช่น มะนาว องุ่นไวน์ ผักมะกอก และพืชผลอื่นๆ มีไม้ดอกหลากหลายชนิดอย่างอุดมสมบูรณ์ เนื่องด้วยลักษณะภูมิอากาศที่เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนกึ่งร้อนกึ่งแห้งแล้ง วันนี้ไม่มีร่องรอยของรูปปั้นเหลืออยู่ เมืองนี้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการเดินเรือ การค้า และวัฒนธรรม เกาะโรดส์ ยังเรียกได้อีกชื่อว่า ยักษ์ใหญ่แห่งโรดส์ ได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ขนาดยักษ์นี้ได้รับการบันทึก ว่าครั้งหนึ่งเคยยืนอยู่ที่ท่าเรือ สร้างเสร็จเมื่อ 280 ปีก่อนคริสตกาล และถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อ 224 ปีก่อนคริสตกาล
.
 ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.marinerthai.net/sara/viewsara1602.php

phasaphong.tha 5/4/2022 2164 0
Share :