Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพบ 2 พื้นที่จังหวัดภาคอีสานน้ำท่วมขังกว่า 2 พันไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 (คอสโม สกายเมด 4) ของวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 05.52 น. พบน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 2,287  ไร่ (สีแดง) แบ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,736 ไร่ และจังหวัดศรีสะเกษ 551 ไร่ โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำ และริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักสายรองของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งรวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมในระบบ GSMAP เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 พบการกระจายตัวของฝนในประเทศไทยมีปริมาณลดลง แต่มีการกระจุกตัวในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป  

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

amorn.pet 18/8/2565 242 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top