Head GISDTDA

ปราจีนบุรีพบพื้นที่น้ำขังกว่า 5 พันไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม ICEYE ของวันที่ 8 กันยายน 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด พบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว 5,023 ไร่ในบริเวณบางส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี ในพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม และอำเภอเมืองปราจีนบุรี ในขณะที่พื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 1,843 ไร่   

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th  

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #ปราจีนบุรี  #ศรีมหาโพธิ #ประจันตคาม #เมืองปราจีนบุรี  #น้ำท่วมไม่ได้ดีกว่าฝนแล้ง #ฝนแล้งไม่ได้ดีกว่าน้ำท่วม  #ICEYE

phakpoom.lao 9/9/2565 318 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top