Head GISDTDA

ดาวเทียม Radarsat-2 พบพื้นที่น้ำท่วมขัง ใน 16 จังหวัดแถบ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล

11 กันยายน 2565

ดาวเทียม Radarsat-2 โคจรผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยพบพื้นที่น้ำท่วมขัง ใน 16 จังหวัดแถบ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ทั้งสิ้น 412,462 ไร่ 

 

ร้อยเอ็ด 94,655 ไร่
สุรินทร์ 72,755 ไร่
มหาสารคาม 53,984 ไร่
ศรีสะเกษ 35,738 ไร่
บุรีรัมย์ 30,557 ไร่
อุบลราชธานี 27,531 ไร่
ยโสธร 17,643 ไร่
ขอนแก่น 15,586 ไร่
กาฬสินธุ์ 13,961 ไร่
อุดรธานี 10,370 ไร่
นครราชสีมา 9,994 ไร่
หนองคาย 9,063 ไร่
สกลนคร 7,828 ไร่
นครพนม 6,452 ไร่
บึงกาฬ 5,871 ไร่
อำนาจเจริญ 474 ไร่

 ส่วนพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 263,057 ไร่

 ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Radarsat

phasaphong.tha 12/9/2565 414 0
Share :

Go to top