Head GISDTDA

ดาวเทียมชี้ 11 จังหวัด ภาคอีสานท่วมแล้วกว่า 1 แสนไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ของวันที่ 12 กันยายน 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วจำนวน 159,945 ไร่ ในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ได้แก่ สุรินทร์ 44,117 ไร่ ร้อยเอ็ด 43,884 ไร่ ศรีสะเกษ 26,217 ไร่ อุบลราชธานี 19,428 ไร่ ยโสธร 14,210 ไร่ สกลนคร 4,560 ไร่ นครพนม 4,103 ไร่

กาฬสินธุ์ 2,688 ไร่ อำนาจเจริญ 644 ไร่ บึงกาฬ 83 ไร่

บุรีรัมย์ 11 ไร่

ในขณะที่พื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 76,587 ไร่

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ

phasaphong.tha 12/9/2565 753 0
Share :