Head GISDTDA

ข้อมูลจาก GISTDA เผยหลายจังหวัดแถบลุ่มน้ำชี-มูล ท่วมหนักกว่า 2 แสนไร่

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 วันที่ 14 กันยายน 2565 พบพื้นที่น้ำท่วมขังแถบลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูล จำนวน 263,391 ไร่ ในเขตจังหวัด กาฬสินธุ์ 14,815 ไร่  บุรีรัมย์ 11,954 ไร่ มหาสารคาม 26,705 ไร่  ยโสธร 19,774 ไร่ ร้อยเอ็ด 81,191 ไร่  ศรีสะเกษ 36,764 ไร่  สุรินทร์ 64,844 ไร่ อำนาจเจริญ 144 ไร่ และ อุบลราชธานี 7,200 ไร่ ในขณะที่นาข้าวได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 147,869 ไร่

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง 

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

phasaphong.tha 14/9/2565 358 0
Share :

Go to top