Head GISDTDA

THEOS-2 กับเป้าหมายพัฒนาคน สู่ประเทศชาติ และอวกาศที่จับต้องได้

 

เราปั้นคนคุณภาพสู่อวกาศ

   การผลักดันประเทศไทยเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลก หนึ่งในประตูสำคัญคือโครงการ THEOS-2 ที่ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมด้านอวกาศ แต่หัวใจหลักคือการส่งต่อองค์ความรู้ระดับสากลที่วิศวกร GISTDA ได้รับจากการ Training ที่ประเทศอังกฤษร่วมกับบริษัท Surrey เพื่อพัฒนาดาวเทียมเล็กภายใต้โครงการ THEOS-2 … ที่นี่นับเป็นหนึ่งจุดบ่มเพาะและพัฒนาองค์ความรู้ของกลุ่มวิศวกรด้านอวกาศที่มีความถนัดหลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาอุตสหกรรมอวกาศไทยได้อย่างยั่งยืน

 

เรามองหาคนที่ใช่ในวงการอวกาศ

   ในการคัดเลือกบุคคลที่ใช่ให้กับองค์กรและการเข้าร่วม Training Program ในระดับนานาชาติ จะมีการสอบคัดเลือกที่เข้มข้น สอบวิชาเฉพาะทางวิศวะ มีการสอบภาษาอังกฤษและสอบจิตวิทยา เมื่อสอบผ่านรอบแรกแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์โดยทีมวิศวกรจากประเทศอังกฤษและทีมวิศวกรจาก GISTDA โดยผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมต้องผ่านการทดสอบแต่ละด่าน และเข้าสู่รูปแบบการทำงานร่วมกันกับทีมวิศวกรประเทศอังกฤษในรูปแบบ Colleague ไม่ใช่รูปแบบ Student กับ Teacher ดังนั้น การวัดผลต่าง ๆ จะอยู่บนพื้นฐานการทำงาน เป็นการแบ่งงานเพื่อให้ทุกคนมีโปรเจคต์ มีความรับผิดชอบของตัวเองที่ต้องทำให้สำเร็จลุล่วง ไม่ใช่การเรียนเสมือนอยู่ในห้องเรียน ส่วนการพัฒนาดาวเทียม ทีมวิศวกรเข้าร่วมตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบหน้าตาดาวเทียม อุปกรณ์ติดตั้ง ฝึกวิธีคิด วางแผน ถกถาม เป็นการออกแบบและวิเคราะห์ร่วมกันกับทีมผู้พัฒนาของประเทศอังกฤษ

 

ฝึกแบบตัวจริง เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ

   การประเมินผลงานโดยวิศวกรประเทศอังกฤษในแต่ละเดือน ใช้ระบบ Training Plan เพื่อเช็คผลงานว่าผ่านหรือไม่ ทำงานด้วยตัวเองหรือเปล่า งานมีประสิทธิภาพครบถ้วนตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน อีกส่วนคือระบบ Manager จะมีการตรวจสอบคุณภาพการสอนงาน มีการคุยกับทีมวิศวกรที่เข้ารับการฝึก ซึ่งเรียกว่า Customer Engineer ว่าได้รับการถ่ายทอดงานและองค์ความรู้ครบถ้วนหรือไม่ เป็นตัวจุดความสามารถของทีมวิศวกรในการดูแลสายงาน มีจุด Check Point ที่คณะกรรมการต้องไปตรวจสอบ ต้องรายงานภาพรวมทั้งหมดได้ และทาง GISTDA เองก็ร่วมทดสอบกับทีมวิศวกรด้วยเช่นกัน เรียกว่าเป็นการตรวจสอบคุณภาพเป็นระบบตลอดเวลา มีการวัดผลการทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อให้มั่นใจว่าวิศวกรทุกท่านได้ความรู้กลับไปต่อยอดได้อย่างแน่นอน

 

การพัฒนาดาวเทียม สู่การพัฒนาบุคคล หัวใจสำคัญพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

   โครงการ THEOS-2 เชื่อมโยงกับการพัฒนาวิศวกรในหลายมิติ ทั้งเรื่องเทคโนโลยี การออกแบบ การให้บริการทดสอบดาวเทียมตามมาตรฐานต่าง ๆ เรียกได้ว่าถอดรหัสมาตรฐาน Know How จาก NASA มาที่ประเทศไทยได้อย่างสง่างาม นับได้ว่าโครงการ THEOS-2 เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

amorn.pet 3/6/2565 117 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง