Head GISDTDA

SPACE Update : JPSS-2 ผลผลิตจากความร่วมมือของ NASA และ NOAA

 

วันนี้ทางเพจของเรายินดีมากที่จะได้อัปเดตข่าวแผนการปล่อยดาวเทียมอีกตัวที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสององค์กรใหญ่อย่าง NASA และ NOAA ครับ

 

NASA ร่วมกับ The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) หรือ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา วางแผนจะปล่อยดาวเทียม Joint Polar Satellite System-2 (JPSS-2) ในวันที่ 1พฤศจิกายนปีนี้ หลังมีรายงานว่าปัญหาที่พบตอนทดสอบระบบสามารถแก้ไขได้ และตอนนี้ดาวเทียมสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี

 

JPSS-2 จะสแกนโลกในระหว่างที่โคจรจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ และจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ สภาวะสุดขั้วของลมฟ้าอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงเก็บภาพพื้นผิวโลก ชั้นบรรยากาศ ผิวโลกที่มีลักษณะเป็นน้ำแข็งและมหาสมุทรด้วย

 

ดาวเทียมดวงนี้เป็นดาวเทียมดวงที่สามแล้วในโครงการ Joint Polar Satellite System series ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง NOAA และ NASA ทั้งในส่วนของการพัฒนา ทดสอบ และ การดำเนินการของดาวเทียมในโปรแกรม JPSS โดย NOAA เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน และรับผิดชอบการดำเนินการ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม ส่วน NASA จะเป็นผู้พัฒนาและสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งยานอวกาศและระบบภาคพื้นดิน รวมไปถึงจะเป็นผู้ปล่อยดาวเทียมอีกด้วย

 

เห็นไหมครับว่าดาวเทียมดวงหนึ่งนั้นสามารถรวบรวมข้อมูลและทำหน้าที่ได้หลากหลาย ดังนั้นความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความถนัดเฉพาะด้านที่ต่างกัน จะทำให้สามารถดึงประสิทธิภาพของการทำงานและนำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นครับ เหมือนกับดาวเทียม ที่ GISTDA บริหารจัดการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 ที่ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ทั้งด้านการเกษตร ด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและน้ำ รวมไปถึงการจัดการเมือง GISTDA เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านี้ จึงพัฒนาระบบการตัดสินใจเชิงนโยบายอัจฉริยะที่เรียกว่า AIP ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมและจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ใช้ข้อมูลใกล้เคียงในเวลาจริงทำให้สะท้อนปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จริงจะช่วยให้การแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ในแต่ละส่วนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ GISTDA มุ่งหวังไว้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอวกาศและความร่วมมือของเรานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยครับ

----

ที่มา: NASA Eyes November for Launch of NOAA’s JPSS-2

(https://www.technology.org/.../nasa-eyes-november-for.../)

 

amorn.pet 2/6/2565 144 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง