Head GISDTDA

SPACE Update : DAVINCI mission_ NASA กับการสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

 

ภารกิจ DAVINCI ของนาซ่าหรือภารกิจสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เป็นภารกิจที่ออกแบบ-ทดสอบ-ดำเนินการ-และวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท

 

ยานอวกาศที่จะส่งไปยังดาวศุกร์จะทำการติดตั้งเครื่อง Venus Oxygen Fugacity หรือ VfOx เซนเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนบนดาววีนัสที่มีขนาดเท่าเม็ดกระดุมและประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่ทำงานร่วมกับภารกิจนี้ ​​โดยเซนเซอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องตรวจจับออกซิเจนที่มีอยู่ในพาหนะทั่วไปแต่มีการปรับเปลี่ยนให้ใช้วัสดุที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างเซรามิค

 

นอกจากจะได้สร้างเครื่อง VfOx และวิเคราะห์ข้อมูลที่มันส่งกลับมาจากดาวศุกร์แล้ว นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ในบัลติมอร์และได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในภารกิจ DAVINCI นี้ด้วย

 

เป้าหมายของการให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับภารกิจ DAVINCI คือการสอนและฝึกฝนทักษะของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นเยาว์ในด้านวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์และด้านวิศวกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มีทักษะสองด้านนี้ให้มากขึ้น

 

แน่นอนว่าในการสำรวจอวกาศ เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ามาพัฒนาและต่อยอดความรู้ด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศต่อไป ซึ่ง GISTDA เองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากจึงมีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วม Training Program ที่ส่งไปเรียนรู้ ฝึกฝน และร่วมปฏิบัติจริง ในการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมเล็กกับทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญของ Surrey ในประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับการทดสอบและประเมินในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถและนำกลับมาต่อยอดได้อย่างแน่นอน

----

ที่มา: Student-Built, Dime-Sized Instrument Is Venus-Bound on NASA’s DAVINCI Space Probe

(https://scitechdaily.com/student-built-dime-sized.../)

amorn.pet 10/6/2565 143 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง