Head GISDTDA

GISTDA ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ณ จังหวัดเชียงราย

26 ธันวาคม 2565 ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ร่วมรับฟังนโยบายเพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดย พลเอกประวิตรฯ เน้นย้ำการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด และเน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงาน ต้องบูรณาการป้องกันและแก้ไขให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ครอบคลุม “เมือง ป่า เกษตร”

สำหรับ GISTDA จะมีหน้าที่ในส่วนของการติดตามจุดความร้อน และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า รวมถึงการต่อยอดการนำ Application burn check ไปใช้ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติข้อมูลการเกิดไฟป่าทั่วประเทศ 20 ปีย้อนหลัง ประเทศไทยเกิดไฟป่าบ่อยครั้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี โดยมีสถิติสูงที่สุดคือช่วงเดือนมีนาคม และภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีรายงานการเกิดไฟป่าบ่อยครั้งมากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดหมอกควันปกคลุมนานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่เราใช้หายใจสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน สุดท้ายส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของคนในพื้นที่และปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามที่เราได้ทราบข่าวกัน

GISTDA เริ่มใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสนับสนุนภารกิจไฟป่าฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เพราะข้อมูลจากดาวเทียมมีบทบาทมากขึ้นในการติดตามการเกิดไฟป่าในประเทศไทย เนื่องด้วยคุณสมบัติของดาวเทียมที่ถ่ายภาพได้ครอบคลุมพื้นที่กว้าง มีเซนเซอร์ที่ตรวจจับความร้อนบนพื้นผิวโลกได้ สามารถแยกแยะพื้นที่ถูกเผาไหม้ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในบางช่วงคลื่นที่ดาวเทียมใช้บันทึกภาพสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวไฟขณะกำลังเผาไหม้ได้อย่างชัดเจน นับเป็นข้อมูลสำคัญต่อการทำความเข้าใจก่อนนำไปสู่ปฎิบัติการการควบคุมสถานะการณ์ไฟป่า (โดยข้อมูลทั้งหมด GISTDA ได้วิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ไฟป่ารายวัน ได้ที่ >> http://fire.gistda.or.th)

#GISTDA #จิสด้า #ไฟป่า #หมอกควัน #ฝุ่นละออง #ข้อมูลจากดาวเทียม #เทคโนโลยีอวกาศ #เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Nattakarn Sirirat 26/12/2565 213 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง