Head GISDTDA

GISTDA บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 GISTDA นำโดยผู้แทนจากสำนักสร้างเสริมพันธมิตร และ ผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์ นำปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า บริจาคให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด พร้อมทั้งนำปฏิทินตั้งโต๊ะปี พ.ศ.2566 มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ด้วย

luckyka.tia 6/2/2023 0
Share :