Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกิจกรรม “ออมบุญ” เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

ร่วมอนุโมทนาบุญ...สาธุ

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บุคลากร GISTDA ร่วมกิจกรรม “ออมบุญ” เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  พระสงฆ์จากวัดหลักสี่ กรุงเทพฯ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒

luckyka.tia 3/3/2023 0
Share :