Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกิจกรรม “ออมบุญ” เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566  บุคลากร GISTDA ร่วมกิจกรรม “ออมบุญ” เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภัคดี แจ้งวัฒนะ กทม.

luckyka.tia 26/7/2023 0
Share :