Head GISDTDA

GISTDA จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. หรือ GISTDA  ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพ และ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร ทั้ง 2 พื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

luckyka.tia 26/7/2023 0
Share :