Head GISDTDA

สรุปพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 29 สิงหาคม 2566

พบค่าความชื้นในดินทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 0.9%

ในขณะที่ยังพบพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดภัยแล้งระดับสูงมากในพื้นที่ 24 จังหวัด 67 อำเภอ 

โดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด 5 อันดับแรก นครราชสีมา นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และบุรีรัมย์

สำหรับการสรุปสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง GISTDA ได้วิเคราะห์และติดตามรายสัปดาห์ เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับแนวโน้มปัญหาของน้ำต่อภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

amorn.pet 29/8/2566 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง